Welsh Labour MS for the Vale of Clwyd

Advice Surgeries | Cymorthfeydd

Need some help? All residents of the Vale of Clwyd are welcome to attend any surgery ran by Ann Jones AM to get advice on an issue. If you want to make an appointment for any of the sessions below, please contact Ann Jones AM on 01745 332813.

Angen cymorth? Mae croeso i holl drigolion Dyffryn Clwyd fynychu unrhyw gymhorthfa a gynhelir gan Ann Jones AC i gael cyngor ar fater. Os hoffech drefnu apwyntiad ar gyfer unrhyw un o’r sesiynau isod, cysylltwch ag Ann Jones AC ar 01745 332813.


Date                                                           Time                                          Location

Friday 11th May 2:30pm – 3:30pm Rhuddlan Community Centre, Parliament Street, Rhuddlan
Friday 11th May 4pm – 5pm Prestatyn Library, Kings Avenue, Prestatyn
Saturday 12th May 10am – 11am Rhyl Library, Church Street, Rhyl

 

Friday 8th June 2:30pm – 3:30pm Eirianfa Community Centre, Factory Place, Denbigh
Friday 8th June 4pm – 5pm Prestatyn Library, Kings Avenue, Prestatyn
Saturday 9th June 10am – 11am Rhyl Library, Church Street, Rhyl

 

Friday 29th June 2:30pm – 3:30pm Eirianfa Community Centre, Factory Place, Denbigh
Friday 29th June 4pm – 5pm Rhuddlan Community Centre, Parliament Street, Rhuddlan
Saturday 30th June 10am – 11am Rhyl Library, Church Street, Rhyl

 

Friday 20th July 2:30pm – 3:30pm Prestatyn Library, Kings Avenue, Prestatyn
Friday 20th July 4pm – 5pm Rhuddlan Community Centre, Parliament Street, Rhuddlan
Saturday 21st July 10am – 11am Rhyl Library, Church Street, Rhyl