Welsh Labour MS for the Vale of Clwyd

Visit the Senedd | Ymweld â’r Senedd

As the Assembly Member for the Vale of Clwyd, Ann is always pleased to welcome local residents, groups and local schools to the Senedd.

The Senedd is not just a building for Assembly Members and politicians – it’s your building.

As your Assembly Member, Ann can:

  • book a guided tour of the Senedd
  • book tickets for a plenary or committee meeting of the National Assembly
  • sponsor an event to be held in the Senedd

To book a tour, please get in touch by sending an email to [email protected].


Fel Aelod Cynulliad Dyffryn Clwyd, mae Ann wastad yn falch o groesawu trigolion, grwpiau ac ysgolion lleol i’r Senedd.

Nid adeilad i Aelodau Cynulliad a gwleidyddion yn unig yw’r Senedd – mae’n adeilad i chi hefyd.

Fel eich Aelod Cynulliad, gall Ann:

  • archebu taith dywysed i chi o’r Senedd
  • archebu tocynnau ar gyfer cyfarfod llawn neu gyfarfod pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol
  • noddi digwyddiad i’w gynnal yn y Senedd

I archebu taith, cysylltwch drwy anfon e-bost at [email protected].